صحبت دبیر کل کانون پیرامون نرخ 1402

Visits: 167

صحبت های دکتر فلاح دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان در مورد موضوعات ذیل هم اکنون در کانال های روابط عمومی در دسترس می باشد.

🔻موضوعات مورد بحث:
– نحوه فرآیند نرخ گذاری و ابلاغ نرخ دفاتر 1402
– اقدامات انجام شده برای افزایش نرخ دفاتر
– اقدامات پیش رو برای افزایش نرخ دفاتر
– آینده دفاتر پیشخوان در کنار دولت هوشمند
– امتیازات امنیتی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

▫️روابط عمومی انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور- آذر 1402
▫️نشانی ما در شبکه های اجتماعی” pishkhanorg