منع مخدوش كردن اوراق هويتي از سوي سازمان ثبت احوال

Visits: 106

اطلاعيه مهم
الصاق ليبل – منع مخدوش كردن اوراق هويتي از سوي سازمان ثبت احوال

به گزارش روابط عمومی کانون، طی نامه سازمان ثبت احوال کشور مخدوش کردن اسناد هویتی به هر دلیل منع می گردد.

در پی این نامه آقای دکتر فلاح دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت از مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در امر ارائه خدمات ثبت احوال مشارکت دارند خواست، در این خصوص دقت لازم را به عمل آورند.

متن نامه به شرح ذیل می باشد:

قابل توجه مديران محترم دفاتر پيشخوان دولت ارائه كننده خدمات ثبت احوال در كشور”

احتراماً، نظر به اينكه بعضاً دفاتر در ارائه خدمات آني ياب نسبت به الصاق ليبل روي كارت‌ها و مدارك هويتي اقدام مي‌نمايند اين امر مصداق مخدوش نمودن اوراق هويتي و از سوي سازمان ثبت احوال منع گرديده است لذا ضرورت دارد در اين خصوص دقت لازم را مبذول نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت – کد خبر:کد خبر: 40290802