نرخ سامانه سمیع اصلاح شد…

Visits: 168

قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت؛

روابط عمومی کانون؛ اصلاح نرخ سامانه سمیع انجام شد و تلفن 02187682000 داخلی 1 بصورت ویژه آماده پاسخگوئی به سئوالات و رفع مشکلات احتمالی می باشد.

قابل ذکر است که امکان ارائه خدمات جدید از جمله اتباع و … به دفاتری که بالاترین تعداد تراکنش سامانه سمیع را در یک ماه ثبت نمایند، با اولویت اختصاص خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت – کد خبر: 40292101