الزام تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا…

Visits: 512

روابط عمومی؛ براساس قانون باید فرآیند صدور الکترونیکی مجوز تسهیل و همچنین تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود. لذا کلیه دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان موظف به ثبت درخواست در سامانه مذکور به نشانی دریافت شناسه یکتا و دریافت شناسه یکتا می باشند.

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان

با سلام و احترام؛

با عنایت به ابلاغیه شماره ۸۰/۸۳۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و ماده یک قانون تسهیل صدور مجوز کلیه دارندگان پروانه فاقد شناسه یکتا مکلف به ثبت درخواست در سامانه صدور مجوز کسب و کار و دریافت شناسه یکتا میباشند لذا بدلیل وجود تعداد زیاد پروانه های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی بدون شناسه یکتا مقتضی است دستور فرمایید به منظور اطلاع رسانی به کلیه دارندگان پروانه فوق اطلاعیه با متن به شرح ذیل فایل پیوست در صفحه اصلی و محل مناسب درگاه ارایه خدمات آن شرکت قابل رویت برای کاربران درج نمایند.

اطلاعیه

با عنایت به الکترونیکی شدن فرآیند صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با استناد به ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور پروانه های فاقد شناسه یکتا به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند در اجرای حکم قانونی یاد شده ساز و کارهای اجرای صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای صادره قبل از عملیاتی شدن درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir که فاقد شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها هستند، طراحی و به مرحله بهره برداری رسیده است. لذا کلیه دارندگان پروانه فوق که قبل از اتصال سامانه تحت وب پروانه دفاتر به درگاه ملی مجوزهای کشور پروانه اخذ نموده اند. موظف به ثبت درخواست در سامانه مذکور به نشانی www.g4b.ir و دریافت شناسه یکتا میباشند مراحل انجام فرآیند مذکور به شرح ذیل است؛ ورود به سامانه WWw.g4b.ir و ثبت نام انتخاب گزینه شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی انتخاب گزینه دریافت شناسه يكتا برای عنوان فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی مطالعه دقیق نکات نمایش داده شده و تیک دار کردن گزینه متن بالا را مطالعه کرده و با آن موافقم و سپس انتخاب گزینه ثبت و ادامه و تکمیل اطلاعات مربوط به متقاضی.

شهرام حی شاد
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر
پیشخوان خدمات