همفکـران قطــــــع می شود…

Visits: 1010

                                                                 اطلاعیه

مهم قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با سلام”

احتراماً در راستای ابلاغ مفاد قانونی و متعاقباً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای جایگزینی خدمات عوارض سميع حسب آخرین نشست انجام شده با مدیران اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل همگانی کشور مقرر گردید در کلیه استانهای کشور و از جمله شهر تهران سامانه عوارض خودرویی شرکت همفکران قطع گردد.

لذا از این تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ صرفاً امکان ارائه خدمات عوارض سمیع از طریق درگاه خدمات epishkhan.ir می باشد. ضرورت دارد دفاتر ضمن هماهنگی با بخش پشتیبانی به شماره 02187682000 اقدام لازم مبذول نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور