فرآیند نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان

Views: 750

با سلام
احتراماً، حسب پیگیریهای انجام شده از شرکت سپرده گذاری مرکزی در خصوص انجام فرآیند نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان و همچنین مذاکرات متعدد در این خصوص مشخصاً تاکنون هیچیک از پرونده های ثبت شده از سوی دفاتر پیشخوان دولت از طریق شرکت محترم سپرده گذاری بعلت ابلاغیه های قانونی ثبت نگردیده و تاکنون پیگیریهای انجام شده در این خصوص منجر به نتیجه نشده است لذا با عنایت به تبعات این امر برای دفاتر پیشخوان دولت و عواقب ناشی از این رویه که در شرایط حساس کشور می تواند تبعات اجتماعی ایجاد کند از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ دفاتر که از طریق مجاری مختلف و درگاه ها این خدمت را در دفاتر پیشخوان دولت ارائه مینمودند تاکید میگردد تا روشن شدن نتیجه تصمیمات شورای عالی و ریاست محترم بورس از ادامه فعالیت خودداری نمایند. بدیهی است پس از تکمیل مذاکرات و اعلام نتیجه از طریق مراجع قانونی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

 

تصویر نامه