درخواست رفع مشکل ثبت احوال در دفاتر پیشخوان

Views: 87

پیرو رفع مشکل ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دبیر کل کانون طی نامه ای خطاب به معاون محترم فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور نوشت، با توجه به اینکه مغایرتهای نشانی در NCR با GNAF در مرحله آخر ارسال شناسنامه ها ایجاد اشکال مینماید این امر موجب اختلال در خدمات رسانی مطلوب به شهروندان محترم و بعضاً درگیری دفاتر با متقاضیان و تفاسیر مختلف در سطح استانها شده است. خواهشمندم با هدف برون رفت از این شرایط ضمن دستور هماهنگی و رفع مشکل نتیجه را به این کانون اعلام نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون  کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت