اطلاعیه /قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 472

با عنایت به اعتراض شدید بعضی از متقاضیان و انعکاس مراتب به دستگاههای نظارتی ضرورت دارد تا دفاتر عزیز نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند.
1.نسبت به درج نرخ خدمات مطابق تصویر زیر در دفتر اقدام نمایند.

(برای دانلود فایل نرخ خدمات اینجا کلیک کنید )

2.نسبت به ارائه  خدمات کارگزاری ها به صورت یکسان اقدام نمایند و هیچ متقاضی را نمی توان به استفاده از خدمات یک کارگزاری خاص ملزم نمود.
3.مقرر شده است با عنایت به جلسه کارگروه تخصصی کارگزاری ها تمام بسته های تشویقی به صورت عمومی اطلاع رسانی گردد .
4.نسبت به ارسال سوابق به سپرده گذاری حداکثر ظرف مدت 3روز از تاریخ وصل اقدام نمایند .
در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده و بازرسی های سرزده از سوی مراجع نظارتی تبعات آن متوجه دفاتر خواهد بود .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور