جلسه هم اندیشی روسا و نمایندگان انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 329

روز سه شنبه سالن تلاش میزبان روسا و نمایندگان انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت کشور بود .ابتدای جلسه دبیر کل محترم کانون جناب آقای دکتر فلاح ضمن خوشامدگویی رسمیت جلسه را اعلام نمودند . جلسه در راستای رفع دغدغه های موجود در رابطه با موارد مهمی از جمله شرایط ایجاد دفاتر جدید از محل آیین نامه اصول حاکم و تبعات آن برای انجمن ها و دفاتر ،بحث احصاء و واگذاری خدمات آخرین وضعیت نرخ گذاری خدمات و موارد دیگر برگزار گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی انجمن ها در خصوص موارد مختلف بیانیه ای به شرح ذیل صادر گردید.

                                          

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور