بخشنامه / ضرورت رعایت اصول بسته بندی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

Visits: 1371

به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت می رساند ، رعایت اصول بسته بندی جهت حفظ محتویات که جزو اسناد قابل استناد

می باشد توسط دفاتر ضروری و لازم الاجرا می باشد .

برای مشاهده بخشنامه روی تصویر زیر کلیک کنید .

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور