اطلاعیه /نشست دفاتر پستی

Views: 458نشست دفاتر معترض به اقدامات شرکت پست در کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت روز سه…

اطلاعیه /آخرین فرصت تکمیل فرم رتبه بندی دفاتر

Views: 431قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت حسب اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخرین فرصت…

اطلاعیه /ضرورت رعایت الزامات قانونی در رابطه با فعالیت سامانه “سیماک “

Views: 776 روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بازگشت و شیوع مجدد ویروس کرونا

Views: 344روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه /واگذاری نمایندگی اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت

Views: 967با توجه به عقد قرارداد با تامین کنندگان زیر بدینوسیله اعلام می دارد دفاتر پیشخوانی…

اطلاعیه / پیش ثبت نام درگاه قبول پستی اپراتور اول پستی کشور

Views: 414با توجه به عقد قرارداد با شرکت پست اول فاخر (اپراتور پستی اول کشور )…