انتقال کلیه خدمات شرکتی به سایت جدید شرکت هلدینگ

بازدیدها: 1159دفاتر پیشخوان دولت به اطلاع می رساند کلیه خدمات شرکتی اعم از اطلاع رسانی های…

انتقال کلیه خدمات شرکتی به سایت جدید شرکت هلدینگ

بازدیدها: 497  دفاتر پیشخوان دولت به اطلاع می رساند کلیه خدمات شرکتی اعم از اطلاع رسانی…

اطلاعیه شماره (2)/ساعت شروع و پایان وقت کاری در کلیه دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: 295

اطلاعیه /پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در فرآیندهای کارت هوشمند ملی

بازدیدها: 44 روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه شماره (1) /ساعات کاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: 502 قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور بسمه تعالی…

اطلاعیه /دستور العمل های لازم در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا

بازدیدها: 212