اطلاعیه/ فرخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی

بازدیدها: 398 اطلاعیه با توجه به فراخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی در دفاتر پیشخوان…

اطلاعیه/ درخواست تخصیص سهمیه واکسن کرونا برای مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 396 نامه درخواست دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کشور به آقای دکتر رئیسی معاون محترم…