اطلاعیه/ فرخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی

بازدیدها: 398

اطلاعیه

با توجه به فراخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی در دفاتر پیشخوان دولت برای 500 دفتر در کشور، از دفاتر متقاضی درخواست می شود نسبت به ثبت نام دستگاه های معرفی شده اقدام نمایند.

 

لینک اطلاعیه مرتبط