اطلاعیه/ فرخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی

بازدیدها: ۳۲۸

اطلاعیه

با توجه به فراخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی در دفاتر پیشخوان دولت برای ۵۰۰ دفتر در کشور، از دفاتر متقاضی درخواست می شود نسبت به ثبت نام دستگاه های معرفی شده اقدام نمایند.

 

لینک اطلاعیه مرتبط