بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Views: 821نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…

این بار گلایه دفتر پیشخوان استان قـم به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات…

Views: 313به گزارش روابط عمومی کانون، هنوز چند روزی از در و دل و نگرانی های…