سرویس اتباع- توافقنامه اعزام نیرو انتظامی به دفاتر

بازدیدها: 282 به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت که سرویس اتباع را ارائه می نمایند…