سرویس اتباع- توافقنامه اعزام نیرو انتظامی به دفاتر

بازدیدها: 299

به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت که سرویس اتباع را ارائه می نمایند می رساند، پیرو ابلاغ اداره محترم کل اتباع در خصوص ضرورت ایجاد نظم و هماهنگی مناسب جهت ارائه خدمات به اتباع محترم و جلوگیری از حواشی بوجود آمده، توافقنامه اعزام نیروی انتظامی به دفاتر منعقد گردیده است.
بر همین اساس ضرورت دارد تا دفاتر نسبت به تکمیل فرم زیر با توجه به شرایط ابلاغی حداکثر تا پایان وقت اداری امروز اقدام نمایند.
بدیهی است عدم اقدام به موقع طبق بخشنامه قبلی منجر به قطع دسترسی خدمات حسب ابلاغیه شرایط واگذاری خواهد شد.
برای تعداد سه روز جهت ارائه خدمات اتباع مورد نیاز می باشد و این دفتر متعهد به پرداخت مبالغ اعلامی مطابق جدول مذکور می باشد.

 

لینک فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

نامه پیوست شماره یک

نامه پیوست شماره دو