دیدار اعضاء هیأت مدیرۀ کانون دفاتر پیشخوان با رئیس رگولاتوری کشور…

Views: 272روابط عمومی کانون؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در دیداری که…

آخرین اقدامات افزایش نرخ دفاتر پیشخوان…

Views: 1018روابط عمومی کانون؛ جلسه ای سه جانبه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سازمان…

بررسی نرخ دفاتر پیشخوان در ستاد تنظیم بازار…

Views: 821نامه دفتر رئیس جمهور جهت بررسی افزایش نرخ دفاتر در ستاد تنظیم بازار… روابط عمومی…