ارائه خدمات شرکت گاز استان تهران فقط در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

همانگونه که اطلاع دارید بیش از این 22 خدمت مرتبط با شرکت گاز استان تهران بر…

اطلاعیه/ فرخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی

بازدیدها: 394 اطلاعیه با توجه به فراخوان فاز اول راه اندازی خدمات شهروندی در دفاتر پیشخوان…

اطلاعیه /نتایج و تصمیمات هشتمین جلسه کمیته کشوری

بازدیدها: 461قابل توجه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور آخرین تصمصیمات کارگروه تخلفات کشوری برای دفاتر…

اطلاعیه در خصوص خدمات روابط کار

بازدیدها: 397قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات  روابط کار  با عنایت به حجم…