دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به خــدا متوسل شد…

بازدیدها: 597به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از پیگیری های چهار ساله در خصوص مشکلات دفاتر…

تقدیر از همکاران دفاتر پیشخوان استان قم در هفته حجاب و عفاف…

بازدیدها: 185در اولین روز از هفته حجاب و عفاف درطی مراسمی از چند تن از همکاران…

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

بازدیدها: 2017 به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با…

هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود…

بازدیدها: 288هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود……

ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز خدمات الزامي نمي‌باشد

بازدیدها: 139قابل توجه دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات ثبت احوال؛ ارائه خدمات جانبي در دفاتر جز…

تمدید ارائه خدمات کارت سلامت صنوف از طریق دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور

بازدیدها: 672به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت، ابلاغ معاونت محترم بهداشت،وزارت بهداشت، درمان و…