سامانه ثبت سهام عدالت متوفیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

Visits: 24677ثبت_درخواست_انتقال_سهام_عدالت_متوفیان (2)روابط عمومی کانون، سهام عدالت یکی از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت از اقشار…

دیدار اعضاء هیأت مدیرۀ کانون دفاتر پیشخوان با رئیس رگولاتوری کشور…

Visits: 207روابط عمومی کانون؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در دیداری که…

دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به خــدا متوسل شد…

Visits: 614به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از پیگیری های چهار ساله در خصوص مشکلات دفاتر…

تقدیر از همکاران دفاتر پیشخوان استان قم در هفته حجاب و عفاف…

Visits: 209در اولین روز از هفته حجاب و عفاف درطی مراسمی از چند تن از همکاران…

نحوه بررسی پرونده مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت مشخص شد…

Visits: 2967 به گزارش روابط عمومی، پیرو مکاتبه دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت با…

هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود…

Visits: 331هرگونه واگذاری پروانه یا مدیریت دفتر به غیر؛ منجر به لغو پروانه دفتر می شود……