سامانه ثبت سهام عدالت متوفیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

Views: 32289

ثبت_درخواست_انتقال_سهام_عدالت_متوفیان (2)روابط عمومی کانون، سهام عدالت یکی از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت از اقشار مختلف جامعه است. این طرح از دولت نهم آغاز شد و به عنوان نوعی یارانه به وسیله شرکت‌های تعاونی استانی به متقاضیان اختصاص یافت.

طی این سال‌ها، بسیاری از صاحبان سهام عدالت فوت کردند و سهام آنها بلاتکلیف مانده است. با توجه به ارزش روز سهام عدالت بسیاری از وراث افراد متوفی تصمیم دارند این دارایی را انتقال دهند.

طبق اعلام رییس سازمان بورس اوراق بهادار فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان آغاز و کارگزاری ها به عنوان متولی انتقال سهام عدالت به وراث انتخاب شده است.

دفاتر پیشخوان می توانند جهت ثبت درخواست به درگاه ملی خدمات پیشخوان دولت یه نشانی epishkhan.ir مراجعه و تا مبلغ 130 هزار تومان کارمزد دریافت کنند.

پس از ثبت اطلاعات متوفیان و وراث، درخواست وی در قسمت حقوقی کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سپرده گزاری مرکزی اطلاعات را ثبت و نهایی می کند.

*شایان ذکر است الزامی به مراجعه به دفاتر قضایی نمیباشد* 

 

نرخ خدمت و سهم دفتر به شرح زیر است :

  • تعداد وراث 1 نفر؛ سهم دفتر 313.306 ریال و مجموع مبلغ دریافتی 340.300 ریال  
  • تعداد وراث 2 نفر؛ سهم دفتر 550.885 ریال و مجموع مبلغ دریافتی 597.300 ریال
  • تعداد وراث 3 نفر؛ سهم دفتر 788.646 ریال و مجموع مبلغ دریافتی 857.300 ریال
  • تعداد وراث 4 نفر؛ سهم دفتر 1.026.043ریال و مجموع مبلغ دریافتی 1.111.300 ریال
  • تعداد وراث 5 نفر؛ سهم دفتر 1.263.622ریال و مجموع مبلغ دریافتی 1.368.200ریال 

 

روش انجام فرآیند مذکور در دفاتر پیشخوان به شرح زیر است:

  • یکی از وراث که سجامی بوده به نمایندگی از سایر ورثه با در دست داشتن مدارک زیر، به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت سراسر کشور مراجعه نماید.
  • اصل و یا کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت یا دادنامهhttp://sana.adliran.ir
  • اصل و یا کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متوفی کارت ملی یا شناسنامه هر یک از وراث
  • تصویر کارت ملی یا شناسنامه هر یک از وراث.

فایل آموزشی ثبت درخواست انتقال سهام عدالت متوفیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان دولت
ثبت_درخواست_انتقال_سهام_عدالت_متوفیان (2)

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت- کد خبر:40281602