سامانه ثبت سهام عدالت متوفیان در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 5110ثبت_درخواست_انتقال_سهام_عدالت_متوفیان (2)روابط عمومی کانون، سهام عدالت یکی از سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت از اقشار…