دولت تحقق فرمایشات رهبری را با جدیت پیگیری می‌کند

بازدیدها: 53 رئیس جمهور با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مراسم روز ۱۴…