اقدام مناسب از سوی دولت بعد از، درد و دل دفتر پیشخوان بهبـانی با رئیـس جمـهور…

بازدیدها: 200

به گزارش روابط عمومی کانون، بعد از گلایه همکار دفتر پیشخوان از توابع شهرستان بهبان استان خوزستان پیرامون اخذ خدمات دستگاه های اجرایی قابل ارایه در دفاتر پیشخوان به رئیس جمهور محترم و اقدام شایسته به جهت رفع موانع مذکور صورت پذیرفت. شایان ذکر است در همین راستا پس گذشت بیش از 4 سال همچنان تصمیمی جهت اصلاح افزایش نرخ دفاتر پیشخوان دولت تصویب و ابلاغ نشده است.

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت – کد خبر: 40232701

پیوند یکتا: https://epishkhan.org/?p=15754