پیام تبریک دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان به مناسبت روز خبـرنـگار..

Views: 160به گزارش روابط عمومی کانون انجمن کارفرمائی دفاتر پیشخوان دولت، دکتر علی فلاح دبیر کل…

پیام تبریک دبیر کل کانون جناب آقای دکتر فلاح به مناسبت روز خبرنگار

Views: 136 خبرنگاران تجسم امانت، تعهد و وظیفه اند دبیر کل کانون پیشخوان دولت: خبرنگاران به…