افتخاری دیگر برای خانواده پیشخوان دولت/ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی

بازدیدها: 220   کانون دفاتر پیشخوان دولت ؛ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی سال…

شرکت های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوزدهمین سال متوالی مشخص شدند.

بازدیدها: 87 شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد .…