افتخاری دیگر برای خانواده پیشخوان دولت/ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی

Views: 331   کانون دفاتر پیشخوان دولت ؛ تندیس نقره ای و تندیس طلایی ملی سال…

اعلام نرخ خدمات جدید سال 1399 از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

Views: 173قابل توجه انجمنهای استانی و  دفاتر پیشخوان خدمات دولت نامه تعرفه  سرویس های جدید از…

شرکت های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوزدهمین سال متوالی مشخص شدند.

Views: 284 شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد .…