کمک های مؤمنانه پیشخوان دولت :توزیع 500 بسته کمک معیشتی بین نیازمندان

بازدیدها: 32دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت گفت:500 بسته کمک معیشتی در قالب کمک های مومنانه…