کانون دفاتر پیشخوان

شرایط تابلو و مهر دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بازدیدها: ۱۷۹ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

اطلاعیه / اختلال در خط مخابراتی ۶۱۹۱۲۲۲۲

بازدیدها: ۲۳۲به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت می رساند با عنایت به اختلال مخابراتی بر…

قطع سیستم ثبت نام بیمه مسئولیت (تضامین )شرکت سهامی بیمه ایران

بازدیدها: ۲۲۴به اطلاع کلیه دفاتر محترم میرساند به دلیل اختلال نرم افزاری در سیستم مسئولیت شرکت…

مجمع کانون انجنهای صفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور برگزار شد

بازدیدها: ۴۰۸پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین مجمع عادی به طور فوق العاده کانون انجمن­های…

اطلاعیه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در خصوص موسسه سلامت پارسیان

بازدیدها: ۳۲۷ روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

مهلت تکمیل پرداخت درخواست های پرداخت نشده جهت صدور کارت بهداشت

بازدیدها: ۱۵۷به اطلاع کلیه دفاتر محترم سراسر کشور می رساند به دلیل تغییر نرخ صدور کارت…