کانون دفاتر پیشخوان

مجوز دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم صادر می‌شود

بازدیدها: ۶۵۰

دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت: مجوز دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی فلاح حقیقی در برنامه پایش شبکه یک درباره اعطای مجوز دفاتر ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف به بازنشستگان خود افزود: در نقشه راه توسعه دولت الکترونیک دو گام پیش بینی شده است یکی شاخه‌های تخصصی خدمت رسانی است که گروه‌های تخصصی را در یک مجموعه قرار می‌دهد. دوم سامانه‌های استعلامی بین دستگاهی است که تکلیف قانونی است و تا پایان برنامه سوم باید اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه رقابت نامشهود دفاتر اختصاصی دستگاه‌ها با بخش خصوصی همواره یک عارضه است گفت: دفاتر پیشخوان دولت یک دفتر مجموع ارائه خدمات است و به دستگاه خاصی مرتبط نیستیم، اما دفاتر اختصاصی برخی دستگاه‌ها تنها ارائه دهنده خدمات همان دستگاه هستند و همین نقطه آغاز رانت آن‌هاست، در حالی که برای دفاتر پیشخوان به راحتی مجوز‌ها قابل کسب است و همه خدمات محول شده به دفاتر خدمات، قابلیت ارائه در هر دفتری دارد.
فلاح با بیان اینکه رفتار دولت با بخش خصوصی یک رفتار تکلیفی است افزود: مرز بین تسهیل‌گری و تصدی‌گری بسیار نازک است، در حوزه دفاتر پیشخوان، بدون یک ریال تسهیلات یک شبکه ارائه خدمات راه‌اندازی شده که همه هزینه‌های آن را بخش خصوصی داده است و این شبکه حیاتی هم اکنون به دولت کمک‌های زیادی می‌کند.
وی درباره اعطای مجوز دفاتر پیشخوان نیز گفت: مجوز دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود. اقتصاد کسب‌وکار یک خدمت باید با ارائه آن خدمت تناسب داشته باشد. وقتی خدمات محدود است، ارائه مجوز بدون انتها، به معنای ایجاد رقابت نیست.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان به شخصی‌سازی خدمات سازمان‌های دولتی برای بازنشستگان خود اشاره کرد و افزود: هم اکنون دستگاه‌ها تمایل به اختصاصی‌سازی خدمات خود دارند تا به بازنشستگان سازمان خود اعطا کنند و با مباحثی مانند امنیت یا تخصصی بودن کار‌ها این اعطای مجوز را قانونی می‌کنند.
وی گفت: البته ما هیچ مشکلی نداریم، باید استاندارد باشد و فرآیند‌های زائد حل شود.

منبع :خبرگزاری صدا و سیما

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور