کانون دفاتر پیشخوان

اهداف و محورهای همایش

بازدیدها: ۱– اهداف همایش : ♦ ارتقاء آگاهی های عمومی و دست اندرکاران در قبال مزایا…

برگزار کنندگان

بازدیدها: ۲  –    ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور–    کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت…

شورای سیاستگذاری همایش

بازدیدها: ۲شورای سیاستگذاری :وظایف: تدوین سیاست های همایش، تبیین و تصویب اهداف و  محورهای همایش، تعیین…

تعیین اهداف و محورهای اولین همایش ملی دفاتر پیشخوان

بازدیدها: ۳شورای سیاستگذاری ” همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و…

آخرین خبر : همایش ملی دفاتر پیشخوان در ۱۰ امرداد ماه سال جاری برگزار می شود

بازدیدها: ۱به دنبال  اعلام پیش بینی نشده و غیر مترقبه تعطیلات  سراسری دو روزه  یکشنبه و…

اجتماع جوملا

بازدیدها: ۱اجتماع جوملا با ۱۴۰ هزار کاربر یکی از بزرگترین اجتماع های اینترنتی در دنیا می…