کانون دفاتر پیشخوان

اطلاعیه /عدم رعایت زمان سه ماهه در خصوص ارائه تقاضا و تمدید پروانه

بازدیدها: ۳۹۹بسمه تعالی قابل توجه دفاتری که با عدم رعایت زمان سه ماهه اقدام به ارائه…