کانون دفاتر پیشخوان

لزوم الکترونیکی شدن نظام مالیات ستانی کشور

بازدیدها: ۱۰۲ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی اطلاعات اقتصادی…

دفاتر پیشخوان دولت؛ بازوی اجرایی دولت

بازدیدها: ۱۱۲ دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت: دفاتر پیشخوان دولت به عنوان یک بخش خصوصی…

اطلاعیه شماره (۶) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ الزام ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

بازدیدها: ۴۳۶  پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه)…