نامه جناب آقای دکتر حقی معاون محترم امور پستی ،ارتباطی و فناوری اطلاعات به جناب آقای مهندس سبحانی فر معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازنگری قراردادهای پستی با دفاتر پیشخوان خدمات دولت به همراه متن قرارداد

Visits: 498

برای دریافت فایل (pdf) متن قرارداد اینجا کلیک کنید .

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور