اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بازدیدها: ۸۵

اختلال موقت در خط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت:

ضمن عرض پوزش به اطلاع دفاتر محترم می رساند به علت اختلال در شبکه مخابراتی، خطوط ۶۱۹۱۲۲۲۲ مرکز تماس کانون دفاتر پیشخوان دارای مشکل می باشد.

✅لذا درحال حاضر می توانید جهت ارتباط با ما، با شماره ۶۱۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید ویا از طریق سامانه پشتیبانی نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایید.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور