اطلاعیه /قابل توجه کلیه دفاتر محترم خدمات دهنده کارگزاری مفید

بازدیدها: 124

با سلام

پیرو بررسی های صورت گرفته و در راستای رفع مشکل دفاتری که خدمات کارگزاری مفید را به انجام رسانده اند به پیوست نامه کارگزاری مفید به انضمام فایل اکسل ارسالی جهت مزید اطلاع عزیزان اعلام میگردد.

ضرورت دارد با عنایت به مدارک و مستندات دفاتر که در این خصوص مدارک و مستندات دارند هرچه زودتر نسبت به رفع مشکل خود با کارگزاری اقدام نمایند بدیهی است پس از یک هفته از تاریخ درج این اطلاعیه دفاتری که اقدام به رفع مشکل خود به کارگزاری نمایند میبایستی مراتب را از طریق کمیته تخلفات کارگروه انسانی پیگیری نمایند .

جهت دانلود فایل اکسل پیوست کلیک نمایید 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور