برگزاری جلسه مشترک سه جانبه به جهت رفع مشکلات دفاتر پیشخوان

Visits: 202

برگزاری جلسه مشترک سه جانبه به جهت افزایش سطح کارائی و اثر بخشی دفاتر پیشخوان و رفع مشکلات و دغدغه های دارندگان پروانه فعالیت در استان؛

 جلسه مشترک اداره کل فناوری اطلاعات استان تهران؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال و دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی استان تهران برگزار گردید.
در این جلسه هم اندیشی مقرر گردید، ضمن برگزاری جلسات ماهانه با فراخوان از دفاتر متقاضی اعضای انجمن استان و نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات جهت افزایش سطح کارائی و اثر بخشی دفاتر پیشخوان و رفع مشکلات و ارائه راهکارهای برون رفت از این حوزه پیگیری و هماهنگی با سازمان های خدمات دهنده، مراجع نرخ گذاری، ریاست سازمان تنظیم و ستاد وزارتخانه انجام شود.

فایل: مکاتبات فی مابین جلسه هم اندیشی مشترک کانون