دبير مركز نوآوري و شتاب پيشخوان منصوب شد…

Views: 135

به گزارش روابط عمومی پیشخوان، با حکم علی فلاح مدیرعامل پیشخوان خدمات ایرانیان، مهدی حضرتی ریاست مرکز نوآوری و شتاب پیشخوان را به عهده گرفت.

در حکم مدیرعامل پیشخوان خدمات ایرانیان خطاب یه حضرتی آمده است:  

نظر تجربيات جنابعالي و با هدف ايجاد زمينه تعامل بين مركز نوآوري و شتاب پيشخوان با حوزه‌هاي دانش بنيان مجموعه و تعامل حداكثري در اين خصوص با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و اخذ راهكارها و دستورالعمل‌ها و فعال سازي مركز از تاريخ صدور اين حكم به سمت دبير مركز نوآوري و شتاب پيشخوان منصوب مي‌شويد اميد است با جديت و اهتمام در اين زمينه نقش موثري ايفا نمائيد.