ارائه تسهیلات در راستای تجهیز دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال

Views: 2980

اطلاعیه

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت کشور ارائه کنندگان خدمات ثبت احوال

با عنایت به اینکه هماهنگی‌های لازم در جهت توسعه خدمات جدید حسب مساعدت معاون محترم وزیر و ریاست سازمان ثبت احوال کشور صورت پذیرفته است مقرر است در این فاز با برنامه‌ریزی جهت ارائه تسهیلات در راستای تجهیز دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال تعداد ۵۰۰ دفتر با توزیع جغرافیایی در سطح کشور طی 6 ماه آینده به سیستم‌های تصویربرداری عنبیه تجهیز گردند لذا مراحل آغاز پروژه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1-  ثبت نام و تکمیل فرم زیر برای ارائه کنندگان خدمات ثبت احوال در این فاز

فرم ثبت نام (فرم ثبت نام دریافت خدمت جدید ثبت احوال)

 2- اعلام آمادگی برای ورود به ارائه خدمات جدید

3- تاریخ ثبت نام از 17/05/1402 لغایت 22/05/1402

پس از پایان دوره ثبت نام و حسب ظرفیت‌های مورد بررسی مراحل تخصیص تجهیزات با زمانبندی و بر اساس زمان ثبت نام متقاضیان اعلام می‌گردد.

در فاز دوم که از تاریخ 30/05/1402 آغاز می‌گردد اسامی پذیرفته شدگان فاز اول اعلام و این عزیزان جهت آماده سازی و تخصیص تسهیلات می‌بایستی نسبت به پرداخت 3/1 علی الحساب نرخ تجهیزات مذکور اقدام نمایند.

( حدود نرخ تجهیزات ۵۳۰ میلیون ریال می‌باشد که قیمت نهایی متناسب با نرخ ارز و زمان تحویل اعلام خواهد شد.)

با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی چندگانه و تکمیل زیرساخت‌های لازم در این حوزه تا شش ماه آینده برای ۵۰۰ دفتر برنامه ریزی شده و در صورت افزایش تقاضا بررسی و زمانبندی فاز توسعه اعلام خواهد شد .

مرحله دوم فاز اول https://epishkhan.org/?p=16063

 

 روابط عمومی کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت-کد خبر: 40251701