سفر های استانی کانون دفاتر پیشخوان دولت با ابعاد حقوقی، اقتصادی و معیشتی آغاز شد.

Visits: 320

اطلاعیه

قابل  توجه دفاتر پیشخوان دولت کشور”

با توجه به اینکه رسالت کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور، پیگیری مطالبات دفاتر و برنامه ریزی عمیق در ابعاد مختلف “حقوقی، اقتصادی و معیشتی” برای این جامعه خدوم می باشد؛ فارغ از تمام نقطه نظرات و تقاسیر در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده از سوی کانون  کشوری و زنجیره تامین خدمات در هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان، کانون طی روزها و هفته های آینده در هماهنگی با انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور پس از دوران کرونا و با هدف ایجاد زمینه تبادل اطلاعات و تشریح اقدامات و برنامه های آن مجموعه سفرهای استانی را آغاز نموده و با ایجاد روحیه امید و آینده ای روشن ضمن معرفی ظرفیت ها، از نقطه نظرات شما عزیزان از نزدیک بهره مند خواهد شد.
بدون شک این دور از دیدارها در جهت تبیین برنامه ها و نگاهی مشترک به آینده اثرگذار خواهد بود.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت