واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم به مدت 10 روزکاری تمدید شد

Views: 634

اطلاعیه

بر حسب ابلاغ سازمان ثبت احوال و درخواست دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم به مدت 10 روزکاری تمدید شد.

مرحله دوم از فاز اول؛ واگذاری دستگاههای اسکن عنبیه چشم در راستای ارائه تسهیلات تجهیز دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال به دفاتر پیشخوان جهت دریافت دستگاه عنبیه؛

با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی چندگانه و تکمیل زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه خدمات جدید حسب مساعدت معاون محترم وزیر و ریاست سازمان ثبت احوال کشور در این حوزه، تا شش ماه آینده برای ۵۰۰ دفتر برنامه ریزی شده و در صورت افزایش تقاضا بررسی و زمانبندی فاز توسعه اعلام خواهد شد.

دفاتر متقاضی پیشخوان می بایستی، حداکثر تا یک شنبه مورخ 14/08/1402 نسبت به واریز ۲۰۰ میلیون ریال به

  • شماره شبا:  IR770550014385006002587001   بانک اقتصاد نوین شعبه ستارخان
  • شماره حساب: 1-6002587-850-143 بنام شرکت  فناوران اطلاعات پیشخوان خدمات ایرانیان

اقدام نمایند. (امکان برای دفاتر جدید نیز فراهم است)

الباقی 3/2 مبلغ در قالب تسهیلات برای دفاتر فراهم است.
(حدود نرخ تجهیزات ۵۳۰ میلیون ریال می‌باشد که قیمت نهایی متناسب با نرخ ارز و زمان تحویل اعلام خواهد شد.)

بدیهی است با توجه به محدودیت تجهیزات و ضرورت واردات آن، زمان تحویل حداقل دو ماه پیش بینی می شود.

مهلت واریز وجه تا پایان روز یک شنبه 14 آبان ماه 1402 می باشد .

حتما نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی اقدام و اصل فیش را نزد خود نگهداری نمایید.

تکمیل اطلاعات ثبت نام و ارسال تصویر فیض واریزی

شایان ذکر است فرآیند نرخ‌گذاری خدمت مذکور در دست اجراست و کانون علی رغم تلاش برای تناسب خدمت به نرخ مسئولیتی را در خصوص نرخ نهایی خدمت و فراگیری خدمت نخواهد پذیرفت.

روابط عمومی کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت