ضرورت احراز هویت کاردان فنی ثبت احوال

Views: 838

با عنایت به ابلاغیه سازمان ثبت احوال مبنی بر ضرورت استفاده از سیستم احراز هویت

کاردان های فنی جهت ورود به سامانه سازمان برای کلیه دفاتر ارائه کننده خدمات ثبت احوال،

که از قبل نسبت به تجهیز دفتر به دستگاه Combo Box  اقدام نموده اند، به این امر اقدام نمایند.

دیگر دفاتر ثبت احوال می توانند صرفاً از طریق ارسال درخواست اقدام به ثبت درخواست نمایند.

بدیهی است از شنبه 13آبان 1402 امکان ورود به سیستم فقط از طریق کارت ملی هوشمند کاردان و ثبت اثر انگشت مقدور خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت- کد خبر:40280701