خدمات سامانه پنجره واحد زمین در دفاتر پیشخوان …

Views: 362

کانون/ بنا بر گزارش سازمان فناوری استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد زمین کاملا رایگان و غیر حضوری است. برای ورود به این سامانه و استفاده از تمامی خدمات آن صرفاً به یک دستگاه متصل به اینترنت و یک شمار تلفن همراه شخصی نیاز است. از آنجا که ممکن است برخی از متقاضیان خدمات سامانه پنجره واحد زمین به هر دلیلی دسترسی به مواد ذکر شده نداشته باشند؛ برای آن دسته از متقاضیان مردمی با شرایط خاص نظیر سالمندان، معلولین، کم سواد یا بی سواد که منجر به عدم توانمندی آنها در ثبت الکترونیکی درخواست ها می شود، راهکار ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان فعال شده است.

1- مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور، اکنون همه خدمات سامانه پنجره واحد زمین در دفاتر پیشخوان تمام نقاط کشور قابل ارائه است.

2- اعلام درخواست خدمت مورد نظر به دفاتر پیشخوان که در این مرحله شرایط عمومی و مدارک متقاضیان توسط دفاتر پیشخوان مورد بررسی قرار می گیرد.

3-ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به خدمت مورد نظر، به پرسنل دفاتر پیشخوان که در این مرحله دفاتر پیشخوان اطلاعات متقاضیان را در سامانه وارد نموده و مستندات و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری می نمایند.

4- پرداخت تعرفه مصوب ارائه خدمت که برای اطلاع بیشتر از جزئیات آن می توانید با سایت کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنید.

5- دریافت کد پیگیری که به معنای ثبت موفق درخواست مد نظر متقاضی است و به متقاضیان امکان اطلاع از آخرین وضعیت درخواست خود را می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  • مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین  1649
  • مرکز تمای دفاتر پیشخوان خدمات دولت  02187682000

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت – کد خبر: 40282902