دریافت بیمه مسئولیت مدنی (تضامین دفاتر) در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

Views: 317

به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، کارگزاری بیمه پیشخوان با عنایت به قوانین مربوط در خصوص الزام کسب و کارها به تهیه بیمه پوشش مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به ارائه طرح های متنوع با پوشش های مناسب که از جمله آن بیمه آتش سوزی در آن گنجانده شده، اقدام نموده است.

عزیزان می توانند با مراجعه به لینک خرید بیمه مسئولیت مدنی دفاتر و یا درگاه ملی پیشخوان نسبت به مشاهده جدول مقایسه ای پوشش ها و همچنین تهیه و خرید طرح ها اقدام نمایند.

 

خرید بیمه مسئولیت مدنی دفاتر

درگاه ملی پیشخوان

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت- کد خبر: 40282901