پیگیری شکایات مردمی از دفاتر پیشخوان

Views: 50

بازرس انجمن سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی از به نتیجه رساندن ۲۲مورد شکایت مردمی ازدفاتر پیشخوان خبرداد.
اکبر یحیی زاده در گفتگو با روابط عمومی انجمن سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی بااشاره به شکایات مردمی از تخلفات دفاتر پیشخوان افزود:در دوماه گذشته ۲۲مورد شکایات وتخلفات دفاتر پیشخوان از طریق تماس مردمی پیگیری شد وبه نتیجه رسید.
وی ادامه داد:عمده شکایات مردمی دریافت تعرفه خارج از عرف دفاتر نسبت به خدماتی که به شهروندان ارائه می دهند بوده است.
یحیی زاده گفت:علت تخلفات تعرفه ای عدم ابلاغ به موقع نرخ خدمات وشکاف ایجادشده ازتناسب قیمت تمام شده وهزینه های دفاتر است که ضرورت دارد مراجع قانونی دراین خصوص تسریع نمایند .
وی خاطرنشان کرد:متقاضیان دریافت خدمات از دفاتر پبشخوان می توانند از طریق سامانه پیامکی بله باشماره ۰۹۳۷۳۴۴۷۲۵۸ ویا باشماره تلفن ۸۸۶۸۲۰۰۰ داخلی ۱ شکایات ومشکلات خود را مطرح نمایند.

 

 

 

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت