هیچ تفاهمی در خصوص اخذضمانت نامه از دفاتر تااین ساعت صورت نگرفته ..

Views: 210

اطلاعیه شماره ۲ خدمات امورمالیاتی (خادم)

هیچ تفاهمی در خصوص اخذضمانت نامه از دفاتر تااین ساعت صورت نگرفته است.

احتراما به استحضار دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی می رسانیم که باتوجه به ماهیت خاص خدمات سازمان مالیاتی ومشکلات بوجود آمده در سالهای قبل در مراجع قضایی که دفاتر زیادی را درگیر نمود ،سازمان محترم امور مالیاتی بحث اخذ تضامین رامطرح نموده است که این رویه در حال حاضر در دست بررسی است وسازمان تنظیم هم دراین خصوص نامه ای برای سازمان مالیاتی ارسال نموده است.
فلذا هیچ موضوعی در خصوص اخذ ضمانت تااین لحظه از دفاتر مطرح نبوده وهنوز هیچ تفاهمی هم باسازمان مالیاتی مطرح نبوده و هیچ تفاهمی با سازمان مالیاتی از سوی هیچ تامین کننده ای مبادله نگردیده است ،فلذا دفاتر درگیر فضاسازی نشده ومنتظر اعلام قطعی دراین خصوص باشند.

 

——————————————————————————————————————

شرح نامه مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات”

جناب آقای متین

مدیر کل محترم دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام ؛

با عنایت به گزارشات واصله از اپراتورهای تامین کننده خدمات دفاتر پیشخوان در خصوص مطالبه ضمانت نامه بانکی از دفاتر برای ارایه خدمات از سوی آن دستگاه به استحضار میرساند نظر به اینکه بر اساس مقررات و مصوبات ذیربط از جمله مصوبه شماره ۶۶۱۱ت ۵۵۲۲۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت محترم وزیران سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را با همکاری دستگاههای اجرایی احصاء و به این سازمان اعلام نمایند. این سازمان نیز با هماهنگی دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه فرآیندها و تعرفه گذاری خدمات مطابق مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرا در دفاتر پیشخوان اقدام میشود. با لحاظ اینکه نظارت تخصصی بر روند اجرای امور با دستگاههای ارایه دهنده خدمات میباشد این سازمان نیز از طریق ادارات کل مناطق ۹ گانه بر حسن اجرای آن در دفاتر از طریق نظارتهای فیزیکی و سیستمی در سراسر کشور اقدام شده و در صورت احصاء تخلف با این قبیل دفاتر برابر مفاد مصوبه ۳۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد قانونی لازم صورت میگیرد. با عنایت به مطالب مذکور دفاتر پیشخوان صرفاً با ورود به درگاههای دستگاههای اجرایی و از طریق سامانه های تامین کنندگان خدمات نسبت به انجام امور محوله و ارایه خدمت به متقاضیان اقدام مینمایند و اطلاعات یا مستنداتی بصورت فیزیکی و یا سیستمی در دفاتر نگهداری نمیشود و این قبیل مستندات در سرورهای دستگاههای اجرایی ذیربط نگهداری میشود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تسهیل در انجام امور و مشارکت اکثریت دفاتر در ارایه خدمات و ایجاد دسترسی برای آحاد مردم نسبت به تجدید نظر در اخذ ضمانت از دفاتر اقدام و همانند سایر دستگاههای اجرایی با انعقاد تفاهم نامه با تامین کنندگان و اخذ تضامین از آنان اقدام لازم صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت وبخش عمومی