تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ربطی به تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارد

Views: 31

تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ربطی به تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارد

همکاران عزیز نشان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارتباطی به تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت ندارد. در پی درج خبر اخذ تندیس نقره ای و تشویش افکار بعضی از همکاران توسط افراد ناآگاه خاطر عالی را مستحضر میدارد که اخذ نشان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که از بین ۲۷۰ مجموعه داوطلب و مورد ممیزی ملی صورت گرفته و تنها ۱۹ مجموعه پس از ممیزیهای متعدد و بررسی شاخصهای تخصصی حائز دریافت آن شده اند به مجموعه هلدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان تعلق گرفته است. شایان ذکر است این مجموعه در کنار مجموعه های معظم مانند شرکت ایرانسل و فولاد خوزستان توانسته در عرصه خدمات رسانی حائز تندیس نقره ای گردد بدون شک رعایت حقوق مصرف کنندگان ارتقاء زیرساخت ها و بسیاری از شاخصهای دیگر در این امر اثر گذار بوده است متاسفانه بعضی از افراد فاقد صلاحیت نسبت به القاء اینکه اخذ تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای عدم دریافت تعرفه مناسب میباشد ذهن همکاران را منحرف می کنند لذا لازم است دفاتر عزیز بدانند این افتخار به واسطه پیگیریها و تلاشهای مستمر همکاران شما بوده و تمام دفاتر عزیز به عنوان یکی از مجموعه های ممتاز در کیفیت خدمات رسانی به مردم شریف ایران در آن سهیم هستند لذا ضرورت دارد تا با آگاهی اجازه ندهیم که افتخارات شبکه دفاتر پیشخوان با رفتارهای غیر حرفه ای آلوده شود.

روابط عمومی کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر خدمات دولت و بخش عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر: 403033101