اطلاعیه / سرویس سجام

بازدیدها: 1231

به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارایه کننده سرویس سجام می رساند

با توجه به خبرها و مسایلی که در حوزه خدمات احراز هویت بورس اتفاق افتاده ، این سرویس هم چنان در شبکه دفاتر پیشخوان دولت

قابل دسترس و انجام است و تا زمان اعلام رسمی شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس در مورد استفاده

از APP موبایلی احراز هویت ، بدیهی است دفاتر به فعالیت در این حوزه ادامه خواهند داد .

شایان ذکر است پس از این فرآیند نیز بر اساس اعلام مسیولین شرکت سپرده گذاری ، خدمات به صورت ترکیبی هم در دفاتر و هم غیر

حضوری تداوم خواهد داشت .

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#سجام#بورس#APP#سپرده گذاری مرکزی بورس