اطلاعیه / بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه

بازدیدها: ۹۰۰

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

نظر به بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه و ضرورت اصلاح فرآیندها که از روز گذشته حادث گردیده بعضی از سرویس ها در شبکه  مانند سجام
دچار اختلال می باشد. این اختلال تا ساعت ۱۴ روز جاری قابل پیش بینی است و کارشناسان فنی مشغول رفع مشکلات می باشند .
لذا انتظار دارد دفاتر محترم نسبت به مدیریت ارباب رجوع تا رفع مشکل هماری لازم را مبذول نمایند .
روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#سجام #دفتر پیشخوان دولت #دفاتر پیشخوان دولت