اطلاعیه / بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه

بازدیدها: 908

قابل توجه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

نظر به بروز مشکلات سخت افزاری در شبکه و ضرورت اصلاح فرآیندها که از روز گذشته حادث گردیده بعضی از سرویس ها در شبکه  مانند سجام
دچار اختلال می باشد. این اختلال تا ساعت 14 روز جاری قابل پیش بینی است و کارشناسان فنی مشغول رفع مشکلات می باشند .
لذا انتظار دارد دفاتر محترم نسبت به مدیریت ارباب رجوع تا رفع مشکل هماری لازم را مبذول نمایند .
روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#سجام #دفتر پیشخوان دولت #دفاتر پیشخوان دولت