اطلاعیه /تصمیمات هفتمین جلسه کمیته کشوری در خصوص تخلفات (استان گلستان )

بازدیدها: 214

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور

#تخلفات #تخلف #گلستان #صورتجلسه #دفتر پیشخوان دولت #دفاتر پیشخوان دولت