اطلاعیه شماره (4) پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)/ نتیجه پایش اطلاعات دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 1398

پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور باید نسبت به ثبت اطلاعات صندوق فروش اقدام فرمایند.

ضمن تشکر از دفاتر محترم به اطلاع میرساند حسب پایش اطلاعات دفاتر محترم از سوی سازمان امورمالیاتی نتایچ زیر حاصل شده است.لذا دفاتر محترم حداکثر تا 15 تیرماه مشکل اعلام شده را رفع نموده و سپس براساس راهنمای زیر نسبت به ثبت صندوق فروش اقدام نمایند.(راهنمای ثبت صندوق فروش)

دفاتر لیست شماره 1 باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد پستی و کد آیسیک خود اقدام نمایند.

  • نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083
  • درج آخرین کد پستی معتبر براساس پروانه دفتر

دفاتر لیست شماره 2 باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد آیسیک خود اقدام نمایند.

  • نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083

دفاتر لیست شماره 3 باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد پستی خود اقدام نمایند.

  • درج آخرین کد پستی معتبر براساس پروانه دفتر

دفاتر لیست شماره 4 باید با مراجعه به سایت Tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  • ثبت نام برای دریافت کد اقتصادی

تذکر مهم:
تعدادی از دفاتر در هنگام ثبت نام در سایت امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی کد اسیک خود را درست انتخاب نکرده اند لذا نیاز است نسبت به اصلاح کد مربوطه به شرح ذیل اقدام و با مراجعه به ممیز خود مجددا به مرحله 45 برگشته و براساس راهنمای زیر صندوق خود را ثبت نمایند.

نام کدISIC :پیشخوان ذولت کد: L7511083

نکته مهم : کلیه دفاتری که پیرو اطلاعیه شماره یک نسبت به اخذ سریال اقدام کرده بودند نیز باید کلیه مراحل را از ابتدا براساس راهنمای زیر انجام دهند.

راهنمای ثبت صندوق فروش