منع مخدوش كردن اوراق هويتي از سوي سازمان ثبت احوال

Visits: 106اطلاعيه مهم” الصاق ليبل – منع مخدوش كردن اوراق هويتي از سوي سازمان ثبت احوال…

صحبت دبیر کل کانون پیرامون نرخ 1402

Visits: 167صحبت های دکتر فلاح دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان در مورد موضوعات ذیل هم اکنون…

ابلاغ تعرفه دفاتر پیشخوان 1402

Visits: 7712روابط عمومی کانون/ با عنایت به پیگیری های مجدانه چهارساله و نشست های متعدد کانون…

خدمات سامانه پنجره واحد زمین در دفاتر پیشخوان …

Visits: 338کانون/ بنا بر گزارش سازمان فناوری استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد زمین کاملا رایگان…

دریافت بیمه مسئولیت مدنی (تضامین دفاتر) در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

Visits: 212به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، کارگزاری بیمه پیشخوان با عنایت…

واریزی مبلغ تشویقی دفاتر پیشخوان در سراسر کشور انجام شد…

Visits: 209قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان، به گزارش روابط عمومی، نظر به توافقات صورت گرفته…