جایزه ملی حمایت از مصرف کنندگان مسیر قابل اتکاست

Views: 56دبیرکل کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر پبشخوان دولت و بخش عمومی گفت: جایزه ملی…

شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان از بین 270 شرکت منتخب و مورد ارزیابی قرار گرفته کشوری، در بین 16 مجموعه حائز شرایط اخذ تندیس طلائی و نقره‌ای و برگزیده همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

Views: 46شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان از بین 270 شرکت منتخب و مورد ارزیابی قرار گرفته کشوری،…

رفع مشکلات مغایرت نشانی

Views: 62احتراماً بازگشت به نامه ۰۳/۲۵۰ ص مورخ ۱۴۰۳:۰۲/۳۱ به آگاهی میرساند سرویس ذخیره نشانی در…

Views: 26 اینک با حضور افراد مختلف در رقابت حساس و در ادامه راه رئیس جمهور…

“امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است” و تا تاریخ زنده است راه و اندیشه ایشان زنده خواهد ماند.

Views: 84بسمه تعالی   “امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است” و تا تاریخ زنده است…

پیگیری شکایات مردمی از دفاتر پیشخوان

Views: 68 بازرس انجمن سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی از به نتیجه رساندن ۲۲مورد…