دریافت بیمه مسئولیت مدنی (تضامین دفاتر) در درگاه ملی دفاتر پیشخوان

بازدیدها: 99به اطلاع مدیران محترم دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، کارگزاری بیمه پیشخوان با عنایت…

خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی طبق قانون الزامی می باشد…

بازدیدها: 112کانون/ طبق ماده11 قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداری ها ومؤسسات وابسته به آنان،…